Żarówka żarówce nierówna

31 paź 2018

Jak odróżnić wysokiej jakości żarówkę od produktu, który nie spełnia wymagań norm? Gołym okiem to może być trudne, a nawet niemożliwe. Dlatego firma OSRAM postanowiła sprawdzić żarówki w wyspecjalizowanych laboratoriach. Testom poddany został popularny model H7.

 

Pierwsze badania zostały wykonane w Instytucie Transportu Samochodowego. Poddano nim 13 różnych źródeł światła, były wśród nich zarówno produkty markowe – standardowe i o podwyższonych parametrach, jak i tanie żarówki kupione w supermarkecie i w sklepie internetowym. W każdym przypadku testowano dwie żarówki jednego typu, aby sprawdzić jakość wykonania oraz powtarzalność wyników.

Jako źródło wzorcowe zostały wybrane żarówki jakości OEM, a mianowicie OSRAM ORIGINAL, czyli takie, które są fabrycznie montowane w połowie nowych samochodów. To żarówki wysokiej jakości lecz standardowe, więc nie było niespodzianką, że część badanych produktów pochodzących z grupy żarówek o zwiększonych parametrach świetlnych, osiągała niektóre wartości na wyższym poziomie.

Wybrane źródła światła zostały poddane analizie pod względem: mocy pobieranej P, wartości maksymalnego natężenia oświetlenia Emax, wartości natężenia oświetlenia w newralgicznych punktach oświetlenia drogi 50R, 75R i B50L oraz położenia żarnika.

Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że moc wszystkich sprawdzanych żarówek była zgodna z homologacją, nawet największa odchyłka (5%) wciąż mieściła się w dopuszczalnych granicach. Nieco gorzej sytuacja się przedstawiała, jeśli chodzi o natężenie oświetlenia w punkcie maksimum światłości (Emax). Większość z badanych produktów osiągnęła wartości zbliżone do źródła odniesienia lub znajdujące się w granicach tolerancji, ale jedna z par żarówek firmy „A” osiągnęła zaledwie 34% (dla pierwszego egzemplarza) i 51% (dla drugiego) wartości uzyskanej dla żarówki odniesienia. Produkt ten miał także bardzo niskie wartości natężenia oświetlenia w punktach 50R i 75R oraz znaczne odchylenia w położeniu żarnika. To kolejny dowód na to, że powtarzalność geometrii zapewniają jedynie markowe produkty uznanych firm. Źródło światła firmy „A” wykazało cechy braku powtarzalności wykonania, co spowodowało przesunięcie punktu o maksymalnym natężeniu oświetlenia poza obszar drogi (Rys.1). Wszystkie te parametry wskazują na niską jakość produktu, a także na realne zagrożenie bezpieczeństwa z powodu niedoświetlenia drogi.

Rys. 1. Porównanie obrazów rozsyłu światła dla żarówki wzorcowej oraz dwóch źródeł światła o niskich parametrach – firmy „A”.
Rys. 2. Porównanie obrazów rozsyłu światła dla żarówki wzorcowej oraz dwóch źródeł światła marki „B” o przypadkowych parametrach świetlnych..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejny przebadany produkt, marki „B”, uzyskał wartość natężenia oświetlenia w punkcie Emax na wysokim poziomie (102% oraz 109%), natomiast ze względu na brak precyzji w położeniu żarnika, źródło to się bardzo niskimi wartościami natężenia oświetlenia w punktach 50R oraz 75R, które są kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa. Obszar maksymalnego natężenia oświetlenia żarówek „B” był przesunięty w stosunku do wzorca w jednym przypadku w kierunku pobocza drogi, zaś w drugim w kierunku pasa środkowego jezdni. Zamontowanie dwóch źródeł światła o tak różnych parametrach świetlnych powoduje nieodpowiednie oświetlenie drogi przed pojazdem i może być powodem niezauważenia przeszkody podczas jazdy (Rys. 2).

Źródła światła o zwiększonych parametrach świetlnych uzyskiwały bardzo dobre wyniki, ale niektóre produkty niemarkowe, oprócz wysokich natężeń oświetlenia na drodze, charakteryzowały się także wysoką wartością natężenia oświetlenia w punkcie B50L. Produkty takie mogą więc powodować zagrożenie wynikające z oślepienia kierowcy znajdującego się na przeciwnym pasie ruchu, co może skutkować np. niezauważeniem pieszego podchodzącego do przejścia lub krótkotrwałą utratą zdolności postrzegania.

Badania żarówek halogenowych H7 zostały przeprowadzone także w laboratorium Magneti Marelli Poland/Automotive Lighting Plant. Przed ich testami jako źródła światła lamp samochodowych, żarówki te sprawdzono pod kątem spełnienia wymagań dotyczących strumienia świetlnego oraz barwy światła zawartych w regulaminie europejskiej normy ECE R37. Próbom poddane zostały produkty OSRAM ORIGINAL, żarówki „udające” OSRAM ORIGINAL oraz dwa inne rodzaje źródeł światła ogólnie dostępnych na rynku i spełniających wymagania homologacyjne.

Pomimo spełnienia przez wszystkie żarówki wymogów regulaminowych dotyczących wartości strumienia świetlnego oraz barwy, zmierzone dla kompletnej lampy wartości natężenia oświetlenia w charakterystycznych punktach na drodze pokazały, że żadne z dostarczonych do testów źródeł światła, poza żarówką OSRAM ORIGINAL, nie współpracowało poprawnie z systemem optycznym lampy samochodowej. Nie oświetlało bowiem prawidłowo nawierzchni drogi, tym samym nie spełniało norm określonych w regulaminie ECE 112. Najwyraźniej geometryczne oraz wymiarowe odchyłki wykonania testowanych żarówek przekraczały dopuszczalne tolerancje zawarte w regulaminach dotyczących homologacji źródeł światła. – Pokazuje to jak ważna jest jakość wykonania żarówek. Powinna być zgodna z normami i bliska nominału – powiedział Adam Osadnik, manager RD/ELT w firmie Magneti Marelli.

Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że tanie, niemarkowe i pochodzące z niepewnego źródła produkty są najczęściej niskiej jakości i mogą być niebezpieczne. Dlatego kierowcy nie powinni oszczędzać na żarówkach, lecz wybierać pochodzące od solidnego producenta i ze sprawdzonego źródła.

Zostaw Komentarz